Opinie van Kristof

Grote vraag... Waarom is een dovenclub nodig? Tja... Ik denk dat iedereen weet dat het nodig is. Maar om een specifieke reden te benoemen is moeilijk omdat het voor iedereen anders is.

Er zijn zoveel mogelijke redenen. Voor de een kan een dovenclub eenvoudigweg nodig zijn om informatie te krijgen. Maar voor de ander is het omwille van het contact met andere doven. Die persoon heeft wellicht een hele week geen contact gehad met doven, en heeft dan de dovenclub nodig om te kunnen ontspannen, om zich goed te voelen. Ook voor horende mensen kan een dovenclub een meerwaarde zijn, om de Vlaamse gebarentaal te leren bijvoorbeeld. Het gaat dus echt wel breed.

Toen ik zelf 15 à 16 jaar oud was kwam ik vanzelf hier, net zoals het gras opschiet uit de grond. Het gebeurde vanzelf, net als bij zoveel anderen. Daarnaast zijn er natuurlijk orale doven, die zijn er altijd geweest. Onder de doven is er een grote verscheidenheid in hun gebrarentaligheid. Sommigen kunnen beter gebaren dan anderen, dat is altijd al zo geweest. Maar nu merk ik dikwijls op dat jonge orale doven graag naar de dovenwereld komen om de Vlaamse gebarentaal te leren. Ik zie dat deze doven het gevoel missen van ergens bij te horen. In de horende wereld kunnen ze moeilijk communiceren, en om in de dovenclub open te bleoien missen ze de kennis van de gebarentaal... Ze weten niet goed waar ze zich thuis voelen, dat moet frustrerend zijn.
Ik heb al veel gezien dat de dovenclubs, tenminste als ze ervoor open staan, veel hulp bieden en moeite doen om deze orale doven te verwelkomen in hun club. Doven kunnen dan gebarentaalles volgen in de club, of in sommige gevallen proberen de orale doven gewoon zonder les met de andere doven te communiceren. Ze zijn gewoon welkom hier.

Het is moeilijk om nieuwe dove jongeren te vinden, om hen te contacteren. Vroeger kwamen ze via de dovenschool binnen, en dikwijls kenden zij via via ook weer andere doven, en zo kwamen ze allemaal hier terecht. Maar nu niet meer, doven worden steeds meer geïntegreerd, pas op, dat kan positief zijn, ik ben zeker niet tegen integratie, maar ik heb er wel een probleem mee dat ze geen informatie krijgen over het bestaan van dove jeugdclubs. En niet alleen over de jeugdclubs, maar ook over de dovenclubs in het algemeen. Deze kunnen ook toegankelijk zijn voor de ouders enzo. De informatie over onze clubs raakt verloren, het is moeilijk om de nieuwe generatie doven te kunnen vinden. Ook kunnen we omwille van de wet omtrent privacy niet zomaar namen en adressen van doven gaan vragen aan bijvoorbeeld de GON-begeleidingsdienst, anders konden we op die manier zelf contact met hen opnemen. Het wordt dus steeds moeilijker om nieuwe doven aan te trekken.

Ik heb nooit mensen beoordeeld op hun gehoorverlies, ik heb nooit mensen in het hokje slechthorend of licht-slechthorend gezet, nee ze zijn voor mij gewoon allemaal Doof. Voor mij is iedereen gelijk. Want, we zijn al anders, moeten we binnen dat anders zijn onszelf nog eens opdelen in verschillende soorten doof-zijn? Nee, dat vind ik dus niet nodig. We hebben allemaal een gemene deler, dat we anders zijn dan wat de maatschappij als normaal beschouwt. Nee, we zijn gewoon allemaal doof. Iedereen kan vrij zijn meningen en ervaringen uitwisselen. Dat iedereen andere ervaringen en meningen heeft is niet erg he, het is echt niet nodig om allemaal dezelfde achtergrond te hebben. Dat is diversiteit, in de dovenclubs is er ruimte voor iedereen. En plaats moet er ook kunnen zijn voor discussies (lacht), dat moet kunnen! Verschillende visies zijn verrijkend, en we kunnen van elkaar leren. De verschillen maken ons rijk.