Over LAMP-AAN

LAMP-AAN wil licht laten schijnen op de dovenwereld. Communicatie is daarbij ons belangrijkste wapen.
We willen bruggen slaan tussen de versnipperde, en soms sterk geïsoleerde, werelden die gebouwd zijn op “gehoorverlies”. We willen doven én slechthorenden zichtbaar maken in de maatschappij. We willen dovencultuur en de Vlaamse Gebarentaal toegankelijk maken voor de Vlaamse gemeenschap.
En we willen dove en slechthorende mensen, ongeacht hun culturele achtergrond of hun voorkeurstaal, een stem geven.